iCeļo stāsti

Ziemas sporta spēles "Metenim pa pēdām" 12. februārī

Laiks : Sākums 10:00.  Iespējamais beigu laiks : 15:00 (var ieilgt).
Vieta: Launkalnes centrs, tā apkārtne, Launkalnes Bibliotēka

Aktivitāšu veidi un to apraksts:
1) atraktīvākais nobrauciens ar oriģinālāko braucamrīku - dalība komandās vai individuāli. Katram jāizveido oriģināls pārvietošanās rīks ar ko var nobraukt no kalna. Tiek vērtēts: ātrums, oriģinalitāte.
2) Orientēšanās Lielais aplis – komanda saņem karti, kurā atzīmēti 10 kontrolpunkti. Katrā punktā ir jāveic noteikts uzdevums.
1.    Vēsture – komandai  jāatbild uz 5 jautājumiem. Ja nezin atbildi jāskrien jāsameklē, pareizās atbildes, kas izvietotas apvidū.
2.    Pirmā palīdzība, ievainotā pārvietošana ar kamanām – cietušajam lauzta kāja. (5 soda min.)
3.    Mezgli – jāuzsien 3 mezgli : kāpslītis, plakanais, slīdošais, pavadonis, pret mezgls.  Visi jānosauc. (Katrs mezgls 3 soda min.)
4.    Uguns mūris – pārkļūšana pāri virvei nepieskaroties 1,5 metru augstumā, ja pieskarās jāatkārto. (1 dalībnieks 5 soda min.)
5.   Pārceltuve – dalībnieki uzvelk sēdeklīti un pa vienam ieāķējas trosē, kas pārvilkta pār upi, nodrošinās, pārceļas pāri. (1 dalībnieks 5 soda min.)
6.    Paralēlās virves – komandai jāšķērso 2 paralēli novilktas virves, aizkabinoties aiz augšējās un nodrošinoties. (1 dalībnieks 5 soda min.)
7.    Indiāņu taka – komandai jāšķērso starp kokiem novilktas virves, izmantojot kokus un vienam otra palīdzību. Uz zemes esošie nepalīdz. Ja dalībnieks nokrīt, tad viņš sāk no sākuma. (1 dalībnieks 5 soda min)
8.    Slēpošana, – ar slēpēm jānoslēpo distance (slēpes uz vietas)
9.    Šaušana ar pneimatiku– 6 dalībnieki šauj pa 6 krītošajiem mērķiem, katram ir 2 šāvieni par nesašautajiem, visi kopā skrien soda apļus nesot munīciju
10.    Ugunskurs – komandai no iepriekš savāktiem materiāliem jāuzkurina ugunskurs, izmantojot 7 sērkociņus. (15 soda min)
Ziņojuma nodošana – dalībnieki rakstiski nodod iegaumēto tekstu par katru kļūdu 10 sek. pie kopējā laika. Var būt mainīti vārdi vietām, tekstam jābūt saprotamam

3) Orientēšanās mazais aplis  – komanda saņem karti, kurā atzīmēti 7 kontrolpunkti. Katrā punktā ir jāveic noteikts uzdevums.
1.    Vēsture – komandai  jāatbild uz 5 jautājumiem. Ja nezin atbildi jāskrien jāsameklē, pareizās atbildes, kas izvietotas apvidū.
2.   Pārceltuve – dalībnieki uzvelk sēdeklīti un pa vienam ieāķējas trosē, kas pārvilkta pār upi, nodrošinās, pārceļas pāri. (1 dalībnieks 5 soda min.)
3.    Indiāņu taka – komandai jāšķērso starp kokiem novilktas virves, izmantojot kokus un vienam otra palīdzību. Uz zemes esošie nepalīdz. Ja dalībnieks nokrīt, tad viņš sāk no sākuma. (1 dalībnieks 5 soda min)
4.    Slēpošana, – ar slēpēm jānoslēpo distance (slēpes uz vietas)
5.    Šaušana ar pneimatiku– 6 dalībnieki šauj pa 6 krītošajiem mērķiem, katram ir 2 šāvieni par nesašautajiem, visi kopā skrien soda apļus
6.    Picu – citrona ēšana
7.    Pikbols – piku mešana mērķī
Ziņojuma nodošana – dalībnieki rakstiski nodod iegaumēto tekstu par katru kļūdu 10 sek. pie kopējā laika. Var būt mainīti vārdi vietām, tekstam jābūt saprotamam

Abos orientēšanās apļos nepieciešamās iemaņas kuras varēs apgūt arī uz vietas īsā apmācības kursā:
1)    Orientēšanās;
2)    Šaušana;
3)    Pirmā palīdzība;
4)    Ugunskura kurināšana;
5)    Mezglu siešana;
6)    Tūrisms:
7)    Seno laiku Latvijas vēsture.
Ja iemaņu nav, ar komandu kopa startē viens jaunsargs

4) Pārgājiens ar slēpēm – visi, kam ir līdz savas distanču slēpes, kopīgi dodas pārgājienā ar slēpēm
5) Hokejs ar florbola bumbu 3 pret 3; Ekipējums jānodrošina katram pašam (hokeja nūja, slidas)
6) Ragavu nobrauciens – dalība individuāli līdzi jāņem pašam savas ragavas. Uzvarētāju nosaka pēc garākā nobrauciena. (nobraucienu skaits 5)
7) Lēkšana ar maisiem – dalība komandās pa 3. Komandai jāaizlec noteikts attālums, tiek rēķināts ātrākais laiks.
8) Virves vilkšana – dalība komandās pa 3.
9) Sniega skulptūru celšana (romantiskākā skulptūra) Katram pašam jāņem līdz savi instrumenti
10) Masku gatavošana un sveču liešana, kā arī citas aktivitātes Launkalnes bibliotēkā

Sacensību programma:
10:00 Atklāšana
10:30 – 11:10 Apmācības. Katrā apmācības punktā 1 komandas dalībnieks.
1.    Orientēšanās – kompass, kartes apzīmējumi, dabas objekti, mērogs, azimuta noteikšana.
2.    Vēstures viktorīna - Cērtenes pilskalns un krusta kari, Latvijas armijas vēsture.
3.    Pirmās palīdzības sniegšana –  kājas lūzums.
4.    Tūrisms - virves, mezgli – 3 mezgli no divām šņorēm – kāpslītis, pavadonis, pret mezgls - , sēdeklītis.
11:10 – 11:25 Komandu sadalījums
11:30 Sākas sacensības.
Orientēšanās grupas tiek palaistas ik pa 15 minūtēm.
Hokeja un virves vilkšanas laiks tiks noteikts pēc pieteikto komandu skaita. Sākums 12:00
Sākot ar 12:00 ir pieejama zupa un tēja
Pārgājiens ar slēpēm sākas 13:00
Visas dienas garumā iespēja sildīties pie ugunskura
15:00 Apbalvošana un dažādas meteņu tradīcijas. (Ir iespējama kavēšanās.)


komentāri

Vēl nav neviena komentāra