lietotāju stāsti

Informācija amatniekiem un tirgotājiem!

kekavastic Stāsta par  Rīgas rajons 07.04.2012.
Informējam amatniekus un tirgotājus par Ķekavas novada TIC rīkotajiem tirdziņiem 2012. gada vasarā! Ķekavas novada TIC 2012. gada vasarā rīko: 16. - 17. jūnijs Amatnieku tirdziņš Daugmales pilskalna dienu ietvaros: aicinām pieteikties amatniekus un tirgotājus dalībai tirdziņā...